Eisen ten aanzien van gebruikersgemak (klikgemak) zijn met de opkomst van de mobiele shops sterk veranderd. Winkelen op een mobiele telefoon zou je eigenlijk “duim-winkelen” kunnen noemen. Met de telefoon in de hand moet je alle klikbare functies binnen duimbereik hebben. Als je in een paar duimklikken je bestelling kunt afronden, ben je geneigd sneller even een bestelling te doen via je telefoon.  Dit geeft mobiele shops een voordeel op webshops.

Er is een verschil tussen het initieel bezoeken van een shop en het terugkerend bestellen van je “voorkeursproducten”. Registreren en het winkelen in een nieuwe shop, is prettiger als je alles volledig op een groot scherm hebt. Je ziet de gerelateerde producten. Je hebt goede zoekmogelijkheden en (prijs-, merk-) filters. Je bent op zoek naar een breed aanbod en je wilt dit aanbod verkennen. Je nieuwsgierigheid bevredigen. Vergelijk hebben tussen producten. Dit alles is niet eenvoudig op een telefoon. Ondanks de sterk verbeterde schermkwaliteit en het groter worden van de schermen de laatste jaren, leent het telefoonscherm zich niet voor gemakkelijk registeren en het verkennen. “Lekker winkelen” is het niet op een mobiele telefoon. Mijn ervaring is: richt de mobiele telefoon designs en functionaliteit op terugkerende klanten die snel een herhaal bestelling willen doen.

Tips voor mobiele webshops

Hieronder een aantal tips waar je rekening mee kunt houden met -het maken of kiezen van-  een mobiele App of een responsieve website geschikt voor een mobiele telefoon.

  1. Allereerst een open deur “Less Is More”. Probeer niet alle functionaliteit die je op je website hebt ook in je mobiele shop te proppen. Concentreer je op voor de klant relevante functionaliteit.
  2. Cross en Upselling, advertenties en banners kan je in een mobiele shop beter weglaten of minimaliseren tot 1 plek die niet hindert tijdens het bestellen.  Ik weet dat de conversie van “popups” hoog is en als je de interesse van een klant vooraf kunt meten nog hoger. Maar het hindert het “snel even bestellen” waar de telefoon voor wordt gebruikt. De ervaring is dat voor mobiele shops “cross- en up-selling” vaak wordt gedaan in email berichten. Bijvoorbeeld het toe te voegen aan: het zenden van kortingsbonnen na de bestelling; het vragen om de service of het gebruikersgemak te beoordelen en / of aan de email met status update van de bestelling.
  3. We hebben het over een terugkerende klant die snel even “haar product” wil (her-)bestellen. Login mag daarom eenvoudig zijn. Bied een mogelijkheid aan om eenvoudig in te loggen. Een App biedt hiervoor meer mogelijkheden dan een responsieve webshop. Voor een App is het bijvoorbeeld mogelijk om je via een vingerafdruk je te identificeren. Een minder experimentele oplossing is de klant aanbieden om ingelogd te blijven. Hiervoor moeten dan wel extra automatische identificatie opties worden ingebouwd, zoals bijvoorbeeld identificatie van het apparaat dat wordt gebruikt.
  4. Bied ook na het aanmelden direct een optie om de laatste bestellingen op te roepen en nogmaals te bestellen. Je kunt bijvoorbeeld werken met een persistente winkelwagen. De klant behoudt dan na het bestellen de inhoud van de winkelwagen en kan deze eenvoudige een volgende keer weer afrekenen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld met een persistente wensen lijst werken. De klant kan dan uit deze lijst kiezen wat in haar winkelwagen moet komen.
  5. De meeste mensen zijn rechtshandig. Het is dus logisch om de knoppen voor de rechter duim eenvoudig met 1 hand bereikbaar te maken. Gebruik zoveel mogelijk keuze knoppen en vermijd lange lijsten om uit te kiezen of de noodzaak om te typen. Mogelijk kan je een optie beschikbaar maken om de knoppen -in plaats van rechts- voor de linker duim eenvoudig beschikbaar te maken.
  6. Kies een betaalprovider die ook responsieve schermen biedt en zo min mogelijk klikken vergt.

 

leef

 

Dit zijn slechts een aantal overdenkingen bij het kiezen of maken van een mobiele webshop. WVZ.online is gespecialiseerd in het leveren van online e-commerce middelen als mobiele app of webshop. Bovenstaande is gebaseerd op ervaring en voortschrijdend inzicht van de afgelopen 8 jaar.

John Verzijden

VP / CTO Webverzorgers