Privacy verklaring WVZ.online B.V.
De diensten van WVZ.online B.V. en de de website “wvzonline.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door WVZ.online B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

WVZ.online B.V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen die diensten afnemen. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt WVZ.online B.V. gegevens vast van haar klanten. WVZ.online B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van WVZ.online B.V. van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht WVZ.online B.V. rekening te houden met uw voorkeuren.

Juridische basis en toestemming
Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen voor de verwerking daarvan hebben wij verkregen middels een zogenoemde “opt-in” procedure en hebben wij een juridische basis voor of ondubbelzinnige toestemming.

Leveranciers, serviceproviders en andere partners
WVZ.online B.V. verstrekt gegevens aan leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door diensten te leveren voor de technische infrastructuur, klantenservice aan te bieden, academisch onderzoek en enquêtes uit te voeren, of onderdeel zijn van het productieproces. WVZ.online B.V. verstrekt zo min mogelijk persoonsgegevens en annonimiseert de gegevens indien mogelijk. Leveranciers, serviceproviders en andere partners welke persoonsgegevens verwerken moeten zich houden aan een strikte geheimhoudingsplicht op een manier die in overeenstemming is met dit gegevensbeleid en de AVG.

Informatie over nieuwe producten en diensten
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden per e-mail aan info@wvzonline.nl de met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server omgeving en uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar info@wvzonline.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren op locatie.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van waar de gegevens voor worden gebruikt en voldoen te allen tijde aan de wettelijk gesteld eisen met betrekking tot bewaartermijnen. Dit houdt in dat de gegevens tussen de 7 jaar en 15 jaar bewaard worden. Geannonimiseerde data worden 25 jaar bewaard.

Privacybeleid andere websites
Op www.wvzonline.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@wvzonline.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website eenvoudiger te maken.
 • Om te meten of bezoekers eenvoudig de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

 

Welke cookies gebruiken we op onze website?

Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van  Cookierecht en van de Consumentenbond.

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven;
 • Uaan te melden per e-mail naar info@wvzonline.nl stuurt u een uitnodiging om beveiligd (door middel van encryptie) over de gevonden kwetsbaarheid te communiceren;
 • Via de beveiligde communicatie voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de Url van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost;
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van WVZ.online B.V. vallen onder de geheimhoudingsplicht en privacywetgeving en dat ver bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware;
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
 • Veranderingen aan te brengen in het systeen;
 • Het herhaaldelijk toegang verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • Het gebruik van zogeheten “bruteforcen” om toegang tot systemen te verkrijgen;
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

U mag van ons verwachten:

 • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Wij sturenu binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door uw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
 • In onderling overleg kunnen we, alsu dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.

Chat
U kunt gebruik maken van onze chat functie op de website, hierbij worden wel de volgende gegevens opgeslagen zodat wij u op zo’n goed mogelijk manier kunnen helpen. De gegevens welke wij opslaan kunt u opvragen via support@wvzonline.nl ook wanneer u deze gegevens verwijderd wilt hebben. De gegevens worden alleen opgeslagen zodra u met ons een chatgesprek start.